Új Termék Nyereményjáték Szabályzat

BabaMérföldek Új Termék Nyereményjáték Szabályzat

BabaMérföldek – Szilvási Tímea EV. (székhely: 3720 Sajóivánka, Szent István utca 13., Nyilvántartási szám: 55395904, Adószám: 56720567-1-25), mint szervező és lebonyolító a jelen játékszabályzatban meghatározott, BabaMérföldek Új Termék Nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi, a jelen játékszabályzatban és a https://babamerfoldek.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ oldalon meghatározott adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően bonyolítja le.

1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a BabaMérföldek weboldalon elfogadják jelen Szabályzatot. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

2. A játék részletei

A Játék időtartama: 2021.01.21. 13:00 – 2021.01.22. 15:00 

Nyereményjáték lezárásának ideje: 2021.01.22. 15:00 

A sorsolás időpontja: 2021.01.22. 16:00

Eredményhirdetés sorsolás alapján: 2021.01.22. 16:30

Eredményhirdetés: BabaMérföldek Facebook oldalán (sorsolást követő bejegyzésben), valamint a Nyertes Facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik. Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

Nyeremény, eredményhirdetés: a nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki, akik a szabályzatnak megfelelően a nyereményjátékot hirdető Facebook poszt alatt, kommentben leírják az új termék nevét www.babamerfoldek.hu webáruházban található összes termék közül. A nyertes 1 db terméket nyerhet meg.

A nyertes kiválasztása www.random.org/lists/ weboldalon keresztül, véletlenszerű sorsolás útján történik. (A sorsolás során az összes kommentelő neve bekerül egy listába, majd a fent említett alkalmazás használatával egy véletlenszerű újrarendezést hajtunk végre. A névlista új kilistázásakor az első helyre kerülő név lesz a nyertes.

A nyereményt ingyenesen MPL futárral szállítjuk házhoz.

3. A Játék menete

1. Keresd fel a www.babamerfoldek.hu/termekek weboldalt.

2. Keresd meg a nyereményjáték Facebook bejegyzése alapján a képen látható terméket.

3. A nyereményjáték Facebook bejegyzése alá írd meg kommentben a termék nevét. A termék teljes nevét szükséges beírni a kommentmezőbe.

A nyertest a sorsolás utáni Facebook bejegyzésben értesítjük és privát üzenetben vesszük fel vele a kapcsolatot. Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

4. Az ajándékról

A nyereményjáték során a következő ajándék kategóriából egy, konkrét termék nyerhető meg:

  • BabaMérföldek Mérföldkő Babakártya

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Lebonyolító a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező és a Lebonyolító az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.

6. A Szervező és Lebonyolító a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől és a Lebonyolítótól nem követelheti. A nyereményt csak Magyarországon belüli címre tudjuk kiszállítani.

7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

8. A Lebonyolító, szervező részére átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A BabaMérföldek (Szilvási Tímea EV.) a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

A Facebook teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebook-hoz.

2021.01.21.

Személyes adatok kezelése
Amikor weboldalunkat meglátogatja, az bizonyos, az Ön böngészője által szolgált adatokat rögzíthet sütik (cookie) formájában, amelyek weboldalunk bizonyos szolgáltatásainak működését teszik lehetővé (mint pl. a térképes csomagátvevő pont keresőnél az ön nagyjábóli fördrajzi pozíciójának meghatározása).